Bioderma Laboratoire

logo-bioderma

Всичко започва през 70-те години на ХХ век с Жан-Ноел Торел, фармацевт, който въвежда коренно различен подход към дермокозметиката благодарение на богатата обмяна на опит с най-големите световни експерти в биологията и дерматологията. Той развива първите си патенти и полага основите на философията на BIODERMA – "Биологията в полза на дерматологията".

Като марка, която винаги се е отличавала от останалите, BIODERMA остава вярна на своите убеждения, следва своята интуиция и брани свободата на своя дух. Лабораторията все така се ръководи от искрената страст да разбира биологията на кожата, желанието да твори нещо ново и да бъде част от прогреса на дерматологията, като стои далеч от стереотипите и установените догми.